Blog Archives

Verdeling kosten en lasten tussen huurder en verhuurder

Posted on by kelly

De verdeling van de kosten en lasten tussen huurder en verhuurder, gaf in het verleden vaak aanleiding tot discussie. Het Vlaams Woninghuurdecreet wou hier komaf mee maken. Voor huurovereenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2019 geldt voortaan dan ook een duidelijke regeling over de kosten en lasten die door de verhuurder aan de  huurder […]

Eigendomsoverdracht

Posted on by Philippe Oorts

Bij een eigendomsoverdracht worden de lasten opgedeeld pro rata temporis. Het reservekapitaal blijft eigendom van de VME. De notaris moet de achterstallige schulden van de verkoper inhouden op basis van de door de syndicus verstrekte informatie . Indien er betwisting van de achterstallen is dient de notaris binnen de drie dagen per aangetekende zending de […]

Raad van Mede-Eigendom

Posted on by Philippe Oorts

• Bij minimum twintig kavels is er een raad van mede-eigendom verplicht. • Controleert syndicus en staat hem bij. • Kan bevoegdheden krijgen van de AV (min 75% van de stemmen) voor maximum één jaar. • Moet een halfjaarlijks rapport naar de mede-eigenaars sturen. • Heeft een voorzitter en bijzitter(s).

Taken van de syndicus

Posted on by Philippe Oorts

• Bijeenroepen van (B)AV. • Notuleren van beslissingen van de (B)AV. • Beslissingen uitvoeren. • Bewarende maatregelen nemen. • Rekening voor werkingskapitaal en één voor reservekapitaal. • VME in rechte vertegenwoordigen. • Achterstallen meedelen aan notaris. • Bij beëindiging alle documenten overhandigen aan volgende syndicus of voorzitter van het gebouw. • Aansprakelijkheidsverzekering nemen. • Post-interventiedossier […]

Syndicus

Posted on by Philippe Oorts

• Schriftelijke overeenkomst. • Maximum drie jaar en daarna een vernieuwing via AV. • Melding aanplakken aan de inkom van het gebouw met naam, voornaam, beroep, woonplaats syndicus en ondernemingsnummer.

Algemene Vergadering

Posted on by Philippe Oorts

• De AV heeft plaats in een vooraf bepaalde periode van vijftien dagen. • BAV kan bijeen geroepen worden met 20% van de aandelen (per aangetekende zending en binnen de 30 dagen bijeenroeping). • Aanvraag van agendapunten minstens drie weken voor de bijeenroepingsperiode van twee weken. • Bij een uitnodiging vermelding van dag, uur en […]

Mede-Eigenaar

Posted on by Philippe Oorts

• Bij onverdeeldheid dient een lasthebber aangeduid te worden. • Slechts één eigenaar mag aan de vergadering deelnemen. • Slechts één eigenaar krijgt de documenten toegestuurd. • Elke mede-eigenaar moet de veranderingen van zijn adresgegevens doorgeven (zie bij Basisdocumenten het Communicatieblad). • Elke eigenaar kan een vertaling krijgen op kosten van de VME indien het […]

Reglement van Mede-Eigendom

Posted on by Philippe Oorts

Dit reglement omvat de definitie van de rechten en plichten van de mede-eigenaars, de organisatie van de werking van de algemene vergadering, de opdracht van de syndic.

Basisakte – Gecoördineerde akte

Posted on by Philippe Oorts

• Elke basisakte die dateert van voor 1 september 2010 dient aangepast te worden. • Deelverenigingen zijn toegestaan (ingeval de hoofdvereniging bestaat uit twintig kavels of meer). • Enkel de hoofdvereniging mag beslissen. • De opdeling van de aandelen moet gestaafd worden in een verslag dat opgenomen wordt in de basisakte.

Wanneer moet mijn lift gemoderniseerd worden?

Posted on by Philippe Oorts

Conform het wijzigingsvoorstel van het KB van 09 maart 2003: De inbedrijfstelling van uw lift dateert van voor 01 januari 1958. –> Uw lift moet ten laatste gemoderniseerd worden op 31 december 2022. De inbedrijfstelling van uw lift dateert tussen 01 januari 1958 en 31 maart 1984. –> Uw lift moet ten laatste gemoderniseerd worden […]