Diensten

Algemeen en administratief beheer

Het algemeen en administratief beheer uit zich in een beleid dat WSB Syndic voor u voert met als doel de mede-eigendom op een duidelijke, overzichtelijke en juiste wijze te beheren en dit conform de wet, de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde en de beslissingen van de algemene vergadering.

Financieel beheer

Tijdens het boekjaar worden de provisie-opvragingen en eindafrekeningen beheerd volgens een uniform beheerssysteem met de beste boekhoud- software. De boekhouding wordt gevoerd met constante verwijzing naar de verantwoordingsstukken. Bij het einde van het boekjaar kan de eindafrekening steeds ingezien en desgevallend deskundig gecontroleerd worden.

Juridisch beheer

WSB Syndic omhelst een uitgebreide juridische kennis welke desgevallend uw Residentie begeleidt in een correcte oplevering. Daarnaast kan en zal ons kantoor juridisch onderbouwd adviseren in het vinden van een oplossing op maat van uw mede-eigendom, en professioneel begeleiden bij eventuele uitbesteding van grote/complexe werken aan externe bedrijven.

Technisch beheer

Als je een appartement, winkelpand of kantoorruimte koopt wil je dat jouw investering niet alleen in stand wordt gehouden maar ook nog een extra rendement gaat genereren. Diverse regelgeving verplicht de syndicus een aantal contracten af te sluiten zoals de wettelijke periodieke keuring van de liften, nazicht van de stookinstallaties, keuring van de elektrische installaties enz zodat deze installaties zich steeds in goede staat bevinden en géén veiligheidsrisico’s vormen voor de bewoners en de bezoekers van het gebouw.

Anderzijds is het niet meer dan logisch dat er wekelijks gepoetst wordt, dat de vuilbakken buiten worden geplaatst en dat er regelmatig al eens een opfrissing van de inkom en trappenhall gebeurt.

Als professioneel syndicus gaan wij echter een stap verder en maken wij indien gewenst een langetermijnplanning op voor renovatie- en verbeteringswerken. Deze investeringslijst wordt ter bespreking en goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd waarna een haalbaar financieel spaar- en uitvoeringsplan wordt uitgewerkt. Melding van technisch problemen is 24/24 en 7/7 mogelijk.