Taken van de syndicus

Posted on by Philippe Oorts

• Bijeenroepen van (B)AV.
• Notuleren van beslissingen van de (B)AV.
• Beslissingen uitvoeren.
• Bewarende maatregelen nemen.
• Rekening voor werkingskapitaal en één voor reservekapitaal.
• VME in rechte vertegenwoordigen.
• Achterstallen meedelen aan notaris.
• Bij beëindiging alle documenten overhandigen aan volgende syndicus of voorzitter van het gebouw.
• Aansprakelijkheidsverzekering nemen.
• Post-interventiedossier bewaren.
• Diverse bestekken voorleggen voor grote werken
• Melding doen en toestemming vragen voor bedrijven die een link hebben met de VME of mede-eigenaars.
• Enkel naam, adres en kavel mogen gecommuniceerd worden aan andere mede-eigenaars.
• Dubbele boekhouding voor meer dan 20 kavels (appartementen).
• Begroting voor onderhoudscontracten, gemeenschappelijke uitrusting en toekomstige grote kosten.

Got Something To Say:

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*