Algemene Vergadering

Posted on by Philippe Oorts

• De AV heeft plaats in een vooraf bepaalde periode van vijftien dagen.
• BAV kan bijeen geroepen worden met 20% van de aandelen (per aangetekende zending en binnen de 30 dagen bijeenroeping).
• Aanvraag van agendapunten minstens drie weken voor de bijeenroepingsperiode van twee weken.
• Bij een uitnodiging vermelding van dag, uur en agendapunten en het ondernemingsnummer.
• Uitnodiging moet gebeuren ten minste twee weken voor de vergadering. ( bij WSB SYNDIC zal dit normaliter zelf 3 weken op voorhand zijn!)
• Uitnodiging mag geschieden volgens gewenst communicatiemiddel van de eigenaar.
• Dringende uitnodigingen kunnen sneller bijeengeroepen worden bij een BAV.
• Minimum vereisten voor AV 50% + 1 van de aandelen en van de eigenaars of enkel 75% van de aandelen. Ook al vertrekken enkele eigenaars daarna. Bij het niet behalen van de quorums moet er een nieuwe vergadering plaats vinden minstens vijftien dagen later en dit zonder een minimum quorum.
• Volmacht voor eender wie, maar moet nominatief zijn en mag slechts 1x gebruikt worden.
• Volmachthouder mag maximum drie volmachten krijgen voor maximum 10% van de quotiteiten in totaal.
• De AV wordt voorgezeten door een mede-eigenaar.
• Enkel aanwezige en gevolmachtigde stemmen tellen (behalve gekwalificeerde meerderheid).
• Personen die werken voor VME mogen niet stemmen.
• Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee.
• Stemmingen, tegenstemmen en onthoudingen dienen genotuleerd te worden.
• Notulen worden op het einde van de AV gelezen en ondertekend.
• De notulen en het verslag moet binnen de 30 dagen na de AV verstuurd worden.

Got Something To Say:

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*