Wie moet er uitgenodigd worden?

Posted on by Philippe Oorts

De stemhoudende mede-eigenaar worden uitgenodigd door de syndicus.
Indien er meerdere eigenaars zijn voor één privatief dienen zij in onderling overleg één stemhouder aan te duiden. Doen zij dit niet, dan worden zij geschorst van deelname aan de beraadslagingen (stemrondes) tijdens de A.V, totdat zij één stemhouder hebben aangeduid.
Deze aanduiding dient schriftelijk te gebeuren bij de syndicus. Deze aanduiding moet ter goedkeuring en aanvaarding worden ondertekend door alle mede-eigenaars van dit kavel.
Bovendien moet de stemhoudende mede-eigenaar, schriftelijk en uitdrukkelijk laten weten aan de syndicus hoe hij zijn correspondentie wilt ontvangen, via email of per (aangetekende) post.
De stemhouder moet elke adreswijziging zelf melden aan de syndicus. De syndicus stuurt zijn uitnodigingen en correspondentie naar het door hem laatst gekende adres (of email).

Got Something To Say:

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*