Wat is het reservekapitaal?

Posted on by Philippe Oorts

Het spreekt voor zich dat er in elk gebouw onvoorziene grote werken kunnen voordoen, waarbij een “reservepotje” ( zie spaarrekening in de privésfeer ) steeds welkom is.
Voorbeelden: defecte motor van een garagepoort, gesprongen toe – of afvoerleiding, barsten of scheuren ingevolge een verzakking, … .
Het reservekapitaal kan enkel worden aangewend mits de goedkeuring van algemene vergadering!

Got Something To Say:

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*