Blog Archives

Wanneer moet mijn lift gemoderniseerd worden?

Posted on by Philippe Oorts

Conform het wijzigingsvoorstel van het KB van 09 maart 2003: De inbedrijfstelling van uw lift dateert van voor 01 januari 1958. –> Uw lift moet ten laatste gemoderniseerd worden op 31 december 2022. De inbedrijfstelling van uw lift dateert tussen 01 januari 1958 en 31 maart 1984. –> Uw lift moet ten laatste gemoderniseerd worden […]

Mag ik zelf een leverancier aanspreken als ik zie dat er iets kapot is?

Posted on by Philippe Oorts

Neen, dit mag niet. Het best kan u dat meedelen via email samen met een korte beschrijving van het defect en de juiste ligging ervan. Uw syndicus zal dan het nodige doen om de leverancier te contacteren en zo spoedig mogelijk het defect te verhelpen. UITZONDERING: lift! Vermits elke lift een onderhoudscontract heeft kan u […]

Wanneer wordt de beerput geledigd?

Posted on by Philippe Oorts

Deze wordt geledigd afhankelijk van de noodwendigheid en/of volgens het onderhoudscontract dat mogelijks van toepassing is.

Wat met de vervanging van de lampen?

Posted on by Philippe Oorts

Dit dient beslist te worden op de AV. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden: 1. Een eigenaar in het gebouw staat hiervoor in en wordt vergoed voor de aangekochte lampen . 2. De mede-eigenaars wensen dat een professionele elektricien de lampen komt vervangen.

Hoeveel prijsoffertes vraagt de syndicus aan?

Posted on by Philippe Oorts

Bij hoogdringende werken wordt de opdracht gegeven aan een leverancier waarvan de syndicus weet dat het goed uitgevoerd zal worden. Voor werken die dienen beslist te worden op een AV zal een offerte aangevraagd worden voor kleine werken en meerdere offertes ( 2 ) voor het bedrag overeengekomen op de AV (bedrag van mededinging).