Blog Archives

Verdeling kosten en lasten tussen huurder en verhuurder

Posted on by kelly

De verdeling van de kosten en lasten tussen huurder en verhuurder, gaf in het verleden vaak aanleiding tot discussie. Het Vlaams Woninghuurdecreet wou hier komaf mee maken. Voor huurovereenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2019 geldt voortaan dan ook een duidelijke regeling over de kosten en lasten die door de verhuurder aan de  huurder […]

Wat is een verdeelsleutel?

Posted on by Philippe Oorts

In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte. Soms wordt de verdeling van bepaalde kosten niet omschreven in de basisakte dan wordt er verdeeld via de algehele onverdeeldheid ( zie 1.000sten)

Wat is de afrekening?

Posted on by Philippe Oorts

Een afrekening is de som van alle kosten in het voorbije boekjaar, herleidt volgens de verdeelsleutel of de aandelen van het betrokken pand waarbij de maandelijkse provisies (zie vorige) worden afgetrokken.

Wat is een (maandelijkse) provisie/voorschot?

Posted on by Philippe Oorts

Op een AV stelt WSB SYNDICUS een budget op voor het komende boekjaar, in functie van de kosten van het vorige boekjaar . Op basis hiervan wordt het budget herleidt naar een maandbedrag. Iedere maand zal de eigenaar hetzelfde bedrag moeten betalen

Wat is het boekjaar?

Posted on by Philippe Oorts

Dit is de periode van 12 maanden, waarvan een jaarafrekening wordt opgemaakt, maar deze hoeft niet per sé samen te lopen met een kalenderjaar .

Wat is het reservekapitaal?

Posted on by Philippe Oorts

Het spreekt voor zich dat er in elk gebouw onvoorziene grote werken kunnen voordoen, waarbij een “reservepotje” ( zie spaarrekening in de privésfeer ) steeds welkom is. Voorbeelden: defecte motor van een garagepoort, gesprongen toe – of afvoerleiding, barsten of scheuren ingevolge een verzakking, … . Het reservekapitaal kan enkel worden aangewend mits de goedkeuring […]

Wat is het basis werkingskapitaal?

Posted on by Philippe Oorts

Dit is een inleg van elke mede-eigenaar om pieken in de facturatie op te vangen. Dit bedrag wordt gestort bij intrede van de mede-eigendom en teruggestort bij uittrede na vereffening van de schulden. Voorbeeld: De syndicus ontvangt een totale maandelijkse provisie van € 100. In de 1ste maand ontvangt de syndicus de factuur voor de […]

Wat is het werkingskapitaal?

Posted on by Philippe Oorts

Dit is een kapitaal dat de mede-eigenaars ter beschikking stellen van de syndicus om de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen nakomen. Deze gelden worden gestort op een unieke rekening die toebehoort aan de VME.